Центр колективного користування
«Ресурсний центр для грід- та хмарних технологій»
Інституту теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова НАН України
Портал доступу до хмарної інфраструктури

Як отримати доступ до хмарних ресурсів.

Для забезпечення наукової і науково-організаційної діяльності в Національній академії наук України в Центрі колективного користування (ЦКК) «Ресурсний центр для грід- та хмарних технологій» в  Інституті теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова НАН України у була інстальована хмарна інфраструктура під управлінням програмної системи OpenStack. На даний час хмарний сайт UA-BITP є єдиним хмарним ресурсом України який відповідає усім вимогам EGI щодо доступності та надійності і включено до хмарних ресурсів EGI Federal Cloud. 

Хмарні ресурси ЦКК можуть використовуватися:

 • тільки за умови дотримання вимог законодавства України, дотримання прийнятих в українському суспільстві моральних нормі законних інтересів третіх осіб;
 • тільки в некомерційних цілях;
 • тільки за тематикою робіт в рамках офіційної діяльності тієї організації чи установи, за чиєю заявою був відправлено запит;
 • тільки з використанням дозволеного легального програмного забезпечення.

Користувач хмарних ресурсів ЦКК  зобов’язаний:

 • використовувати хмарні ресурси для виконання тільки робіт, розрахунків, передачі або зберігання даних, що відповідають тематики наукових робіт наукової установи, співробітником якої він е;
 • дотримуватися рекомендацій і правил безпеки хмарних ресурсів;
 • використовувати облікові записи користувача тільки для цілей, для яких вони були надані;
 • використовувати тільки власні облікові записи і не намагатися замаскувати реальну приналежність певних облікових записів;
 • не використовувати наданий доступ до хмарних ресурсів для надання непрямого доступу неавторизованих користувачів;
 • уникати використання хмарних ресурсів в такий спосіб, що може порушити їх нормальне функціонування або завдати їм збитку;
 • раціонально використовувати хмарні ресурси, враховувати інтереси інших користувачів, намагатися запобігати перевантаженню хмарних ресурсів;
 • не порушувати політику управління ресурсами, використовуючи механізми обходу засобів захисту чи адміністративного керування хмарного сайту;
 • повідомляти адміністратора з безпеки хмарного ресурсу про будь-який інцидент безпеки, відому чи підозрювану спробу несанкціонованого доступу до облікового запису або робочої станції користувача і, взагалі, про будь-яку аномалію поведінки користувачів чи функціонування програм, яка притягне їх увагу;

 

Наукові установи та організації НАН України та співробітники наукових установ НАН України, які мають потребу в проведенні наукових обчислень з використанням хмарних ресурсів заповнюють реєстраційну форму ( пункт меню «Реєстрація») на вєб сайті . Отримавши  реєстраційну форму, адміністрація  ЦКК розглядає запит і , вразі схвалення, користувачеві надається доступ (логін та пароль) до власного кабінету на сайті. Інформація про доступ надсилається на електронну пошту, яку він вказав в реєстраційної формі.